Strategie AV21


 

V Centru strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR se zabýváme studiem struktury a funkce dědičné informace rostlin. Využíváme nejmodernější metody cytogenetiky, molekulární biologie a genomiky a patříme k pionýrům využití průtokové cytometrie v biologii rostlin. Účastníme se významných mezinárodních projektů zaměřených na čtení dědičné informace významných plodin a na izolaci důležitých genů. Naše výsledky nejen rozšiřují současné znalosti, ale také přispívají ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin s požadovanými vlastnostmi.

Podrobnosti najdete na webu výzkumného programu Potraviny pro budoucnost nebo na jeho facebookové stránce.

Spolupráce s Pardubickým krajem

Odborníci z Izotopové laboratoře našeho ústavu dlouhodobě zkoumali kvalitu vody v nádržích Hamry a Seč. Zadavatelem obou projektů byl Pardubický kraj, na jehož území tyto přehrady leží.

Kontakt

Ústav experimentální botaniky, v.v.i., Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
IČ: 61389030, DIČ: CZ61389030,
Tel.: 225 106 453, Fax: 225 106 456, E-mail: ueb@ueb.cas.cz,
seznam zaměstnanců