Kontakt

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
IČ: 61389030, DIČ: CZ61389030,
Tel.: 225 106 453, Fax: 225 106 456, E-mail: ueb@ueb.cas.cz,
seznam zaměstnanců