ÚEB v médiích

Může genetika zachránit lidstvo před hladem?

Na tuto otázku se pokusí najít odpověď prof. Jaroslav Doležel, který je hostem nového prestižního cyklu Slavnostních přednášek Akademie věd ČR. Do Žofínského paláce v Praze se sice v pondělí 19. 9. 2016 dostanou jen zvaní, celou přednášku ale bude od 16 hodin živě streamovat Česká televize. Tak se podívejte!

Vidí rostliny barevně?

Letošní rok byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem světla. Světlo je důležité mimo jiné pro vznik a vývoj života na Zemi. A mezi organizmy, které světlo a jeho jednotlivé barevné složky vnímají, patří nejen živočichové včetně člověka, ale také rostliny. Na webu vědaproživot.cz se můžete dočíst, jakými receptory rostliny světlo vnímají a proč je pro ně tak důležité...

Jak probíhá čtení genetické informace pšenice

Genom pšenice je velmi dlouhý, ve srovnání s lidskou genetickou informací obsahuje dokonce šestkrát více písmen. Ke čtení této genetické informace zásadně přispěla chromosomová strategie, která byla vyvinuta týmem profesora Jaroslava Doležela. Tato metoda odděluje jednotlivé chromosomy, díky čemuž se genetická informace stává dostupnější a je možné ji snadněji přečíst. červenci 2014 byl v prestižním časopise Science publikován genetický plán pšenice a sekvence prvního z chromosomů, a právě za tímto úspěchem se ohlíží dnešní článek na Technetu. Kromě toho dnes na stejném portálu vyšel rozhovor s vedoucím Centra strukturní a funkční genomiky rostlin, Jaroslavem Doleželem.

Rostlinná biologie a podnikání

Logo Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Verze pro rok 2012, připomínající 50 let od založení ústavu.28. prosince 2012: Některé projekty Ústavu experimentální botaniky AV ČR jsou zajímavé nejen vědecky, ale také ekonomicky. Nedávno se o tom přesvědčili čtenáři časopisu Euro.

Věda na dalekém severu

Los v jezeře Harding Lake na Aljašce. Snímek Helena Štorchová.27. listopadu 2012: Jak vypadá příroda Aljašky? Jak ji ovlivňuje globální oteplování? A co zkoumá česká vědkyně na univerzitě blízko polárního kruhu? To všechno prozradila doktorka Štorchová v rozhlasovém pořadu Meteor.

Léky inspirované přírodou

Doktor Doriano Fabbro z farmaceutické firmy Novartis, jeden z vědců přednášejících na konferenci Natural Anticancer Drugs.2. srpna 2012: Vědci usilovně hledají nové, lepší léky proti rakovině. Jak jim v jejich práci pomáhá příroda? A jak mohou v tomto výzkumu uspět rostlinní biologové? To se dozvíte v reportáži České televize.