ÚEB v médiích

Biolog na Hedvábné stezce

Lukáš Synek na Hedvábné stezce (ruiny Ťiao-che v Turfanské oáze, západní Čína)16. dubna 2009: Není pravda, že by vědci trávili všechen svůj čas jen v laboratoři, ponořeni do svých výzkumů. Mnoho z nich má zajímavé koníčky. Jako náš kolega Lukáš Synek, který mluvil v magazínu České televize Světadíl o svých cestovatelských zkušenostech.

Molekulární příběhy na Leonardu

doktorka Helena Štorchová4. února 2009: Molekulární genetika dnes hýbe světem vědy. Díky studiu dědičné informace odhalují badatelé pozoruhodné biologické příběhy, které by jinak zůstaly skryty. Některé vyprávěla doktorka Štorchová posluchačům Českého rozhlasu Leonardo.

Chemie jako práce i koníček

Ing. Hana Svobodová30. ledna 2009: Inženýrka Hana Svobodová pracuje v našem ústavu na vývoji velmi užitečných látek. Některé by měly najít uplatnění při ekologicky šetrném boji proti škodlivému hmyzu, jiné zase v medicíně (podrobnosti například v Rostlině s příběhem). O mladé badatelce a jejím výzkumu psaly Hospodářské noviny.

Výzkum pšenice: z laboratoří na pole

průtokový cytometr – přístroj pro třídění chromozómů16. listopadu 2008: Proč se vůbec zajímat o „obyčejnou“ pšenici? Protože je to strategická surovina – důležitější než ropa. Zajistit její dostatek se snaží zemědělci i vlády celého světa. A také vědci. Výzkumu pšenice se věnoval magazín České televize Planeta Věda.

Listování v genetické knize pšenice

doktor Jan Šafář, spoluautor článku v Science, u speciálního robota pro tvorbu tzv. DNA knihoven6. října 2008: Nedávná publikace týmu docenta Doležela v prestižním časopise Science vzbudila velkou pozornost médií. Zcela zaslouženě – zveřejněné výsledky jsou totiž mimořádně důležité.

Kdo opyluje silenky?

pokusný stan pro výzkum opylovačů silenky1. října 2008: Silenka obecná má zajímavý způsob určení pohlaví. Navíc její šíření v USA ohrožuje tamní přírodu. To jsou dva dobré důvody, proč rozmnožování této rostliny zajímá jak biology, tak ochranáře. Jeho výzkumem se zabývá i společný projekt českých a amerických vědců. Televizní magazín Port byl přímo u terénního pokusu.

Rostlinná biologie pro 21. století

chromozómy pšenice9. září 2008: Jaké jsou nejnovější trendy ve výzkumu rostlin a jak se výsledky uplatní v praxi? Do budoucnosti biologie i zemědělství nahlížel magazín České televize Milénium. Hosty ve studiu byli naši vědci.

Rozhlasový seriál z našich laboratoří

logo ÚEB, ztvárněné naším zahradníkem Františkem Jakoubkem7. srpna 2008: Zajímá vás, co vlastně v našem ústavu děláme? Díky Českému rozhlasu Leonardo teď můžete alespoň pomyslně navštívit laboratoře ÚEB. Dozvíte se, co naši vědci zkoumají, co zajímavého objevili a jaký má jejich práce praktický význam.

Bílkovinné „směrovky“ v buňkách

Klíčící pylová zrna huseníčku. Směrem vpravo rostou dvě normální pylové láčky. Doleva rostou dvě deformované, protože v příslušných pylových zrnech je defektní gen pro jednu z bílkovin exocystu. Foto E. Drdová (ÚEB) a R. Cole (Oregon State University, USA).12. června 2008: Tým doktora Žárského zaznamenal vynikající úspěch. Nalezl bílkoviny, které jsou mimořádně důležité pro správný vývoj rostlinných buněk. Objev byl zveřejněn v nejprestižnějším časopise v oboru rostlinné biologie. Neušel ani pozornosti českých médií.