ÚEB v médiích

Rostlinná biologie pro 21. století

chromozómy pšenice9. září 2008: Jaké jsou nejnovější trendy ve výzkumu rostlin a jak se výsledky uplatní v praxi? Do budoucnosti biologie i zemědělství nahlížel magazín České televize Milénium. Hosty ve studiu byli naši vědci.

Rozhlasový seriál z našich laboratoří

logo ÚEB, ztvárněné naším zahradníkem Františkem Jakoubkem7. srpna 2008: Zajímá vás, co vlastně v našem ústavu děláme? Díky Českému rozhlasu Leonardo teď můžete alespoň pomyslně navštívit laboratoře ÚEB. Dozvíte se, co naši vědci zkoumají, co zajímavého objevili a jaký má jejich práce praktický význam.

Bílkovinné „směrovky“ v buňkách

Klíčící pylová zrna huseníčku. Směrem vpravo rostou dvě normální pylové láčky. Doleva rostou dvě deformované, protože v příslušných pylových zrnech je defektní gen pro jednu z bílkovin exocystu. Foto E. Drdová (ÚEB) a R. Cole (Oregon State University, USA).12. června 2008: Tým doktora Žárského zaznamenal vynikající úspěch. Nalezl bílkoviny, které jsou mimořádně důležité pro správný vývoj rostlinných buněk. Objev byl zveřejněn v nejprestižnějším časopise v oboru rostlinné biologie. Neušel ani pozornosti českých médií.

Fotosoutěž ÚEB v televizi

Pylová zrna - uměle obarvený snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu. Foto Lukáš Synek.2. června 2008: V našem ústavu vznikla fotografická soutěž Rostlina s příběhem. Má za cíl přesvědčit veřejnost, že rostliny jsou nejen krásné (jak ukazuje třeba tento snímek pylových zrn od doktora L. Synka), ale také velice zajímavé. Akce se setkává s velkým zájmem veřejnosti i médií – včetně televize.

Rostlinné hormony v laboratoři i v praxi

Rostlinné tkáňové kultury pěstované na médiích s různými koncentracemi cytokininů. Vyšší hladiny cytokininů podporují dělení buněk.24. dubna 2008: Také rostliny mají své hormony, které řídí jejich vývoj a fyziologické pochody. K nejdůležitějším patří cytokininy. Těm se již dlouhá léta věnuje doktor Miroslav Kamínek z ÚEB. O své vědecké zkušenosti se podělil s posluchači Českého rozhlasu. 

Vakcíny z rostlin

sója17. dubna 2008: Budou se jednou vakcíny pěstovat na poli nebo ve skleníku, místo aby se vyráběly v laboratořích? Rozhodně by to bylo jednodušší a levnější. Do praxe má myšlenka ještě daleko, ale první výsledky výzkumu jsou slibné. Podrobnosti přinesl prestižní český týdeník.

Je lepší být sameček, nebo samička? Nebo obojí?

květ silenky obecné5. března 2008: Rostliny jsou většinou hermafrodité – každý jedinec má samčí i samičí orgány, v případě kvetoucích rostlin tyčinky a pestíky. Jenže to nemusí být vždy nejlepší strategie, jak můžete zjistit v rozhlasové reportáži z našeho ústavu.

Jak to vidí rostliny?

semenáček ředkvičky ohýbající se za modrým světlem30. ledna 2008: Rostliny „vidí“ překvapivě dobře. Ne tak jako lidé, ale rozlišit světlo od tmy, směr a dokonce barvu světla dovedou. Navíc umí i měřit délku dne, díky čemuž vykvetou ve správnou roční dobu. Hledání genů zodpovědných za měření délky dne a za regulaci kvetení je doslova vědecká detektivka. Zaujala i televizní štáb.