Výzkum

Projekty

Počet grantů/projektů: 106

Náš výzkum

   

Hlavními oblastmi výzkumu v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie.

Z genetických témat se ústav věnuje strukturní a funkční genomice, indukované mutagenezi a reparaci DNA nebo molekulární genetice pylu.