BIOLOGICKÉ LISTY

Vliv ozářenosti listu v průběhu ontogeneze na počet a velikost průduchů a epidermální difúzní vodivost

Solárová J., Pospíšilová J.
BIOLOGICKÉ LISTY 52 : 207-223 , 1987
Klíčová slova: irradiance, leaf ontogeny, stomata number and size, epidermal conductance

Vlhkost vzduchu a regulace rychlosti transpirace

Šrámek F., Pospíšilová J.
BIOLOGICKÉ LISTY 50 : 81-97 , 1985
Klíčová slova: air humidity, transpiration rate, antitranspiramts, leaf temperature

Cytoskelet rostlin

Binarová P.
BIOLOGICKÉ LISTY 57 : 197-215 , 1992
Klíčová slova:

Stanovení aktivit rostlinných fosfolipas in situ s využitím fluorescenčně značených substrátů

Pejchar, Přemysl; Valentová, O.; Martinec, Jan
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3] : 227-234 , 2003
Klíčová slova: phospholipid signalling pathway; BODIPY-phosphatidylcholine; high performance thin-layer chromatography

Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinnách

Krinke, O.; Novotná, Z.; Valentová, O.; Martinec, Jan
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3] : 195-199 , 2003
Klíčová slova: Calcium ion channels; D-myo-inositol-1,4,-trisphosphate

Extrakce a stanovení aktivity cytokinin N- a O-glukosyltransferas v rostlinných pletivech

Gaudinová, Alena; Vaňková, Radomíra; Dobrev, Petre; Motyka, Václav
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3] : 176-179 , 2003
Klíčová slova: cytokinin; glukosyltransferase(s); enzyme activity

Stanovení aktivity cytokininoxidasy/dehydrogenasy v rostlinách pomocí HPLC spojené s průtokovým radioaktivním detektorem

Dobrev, Petre; Motyka, Václav
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3] : 163-166 , 2003
Klíčová slova: cytokinin oxidase/dehydrogenase; TLC; HPLC