NUCLEIC ACIDS RESEARCH

Helical coiling of metaphase chromatids

Kubalová, I., Câmara, A.S., Cápal, P, Beseda, T., Rouillard, J.-M., Krause, G. M., Holušová, K., Toegelová, H., Himmelbach, A., Stein, N., Houben, A., Doležel, J., Mascher, M., Šimková, H., Schubert, V.
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 51 : 2641-2654 , 2023
Klíčová slova:

Zebularine induces enzymatic DNA–protein crosslinks in 45S rDNA heterochromatin of Arabidopsis nuclei

Procházková, K., Finke, A., Tomaštíková, E.D., Fiĺo, J., Bente, H., Dvořák, P., Ovečka, M., Šamaj, J., Pečinka, A.
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 50 : 244-258 , 2022
Klíčová slova: