16th Student Days of Plant Biology CS 2021

   

Studujete rostlinnou biologii? Chcete se podělit o výsledky svého výzkumu, navázat nové kontakty a zdokonalit své komunikační dovednosti? Česká společnost experimentální biologie rostlin pořádá již 16. studentskou konferenci, která proběhne online 7.–8. září 2021. Partnerem akce je i náš ústav.

   

Česká společnost experimentální biologie rostlin sdružuje badatele a studenty z tohoto vědního oboru. K jejím aktivitám patří také velmi úspěšné studentské konference. Ta letošní se kvůli nejisté epidemické situaci uskuteční online. Akce je určena hlavně doktorandům, ale organizátoři rádi přivítají rovněž studenty magisterského či bakalářského stupně, pokud již mohou prezentovat své vědecké výsledky.

Konference se koná 7.–8. září 2021, jednacím jazykem je angličtina. Registrovat se (a zaslat abstrakt) můžete do 22. srpna 2021. Konferenční poplatek činí pouhých 300 Kč a pro autory nejlepších prezentací jsou připraveny hodnotné ceny. Další informace najdete na internetové stránce csebr.cz/pbcs2021.

   

Jedním ze zvaných řečníků bude mladý biolog Matouš Glanc, který letos jako první český vědec v historii získal prestižní oborové ocenění Federation of European Societies of Plant Biology Award.

Partnery akce jsou Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, jeho dva časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.