Acclimation of tobacco plantlets to ex vitro conditions as affected by application of abscisic acid.

Pospíšilová J., Wilhelmová N., Synková H., Čatský J., Krebs D., Tichá I., Hanáčková B., Snopek J.
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 49: 863-869, 1998

Klíčová slova: stomatal conductance, photosynthetic rate, chlorophyll fluorescence, photochemical activities, leaf anatomy, ex vitro transfer
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová