Akční enzymy 1 – pěnivá kataláza

   

Enzymy jsou bílkoviny (proteiny), které urychlují chemické reakce potřebné pro fungování živých organismů. Prozkoumejte s námi jeden nesmírně pracovitý, a navíc i efektní enzym.

   

Peroxid vodíku jistě znáte; jeho 3% vodný roztok se běžně používá jako dezinfekční prostředek. V lahvičce z lékárny se peroxid vodíku pomalu rozkládá na kyslík a vodu. Než se všechen rozloží, trvá to měsíce až roky. Teď se ale přesvědčíte, že správný enzym zvládne stejnou reakci za pouhých pár minut.

Peroxid vodíku vzniká při různých chemických pochodech skoro ve všech buňkách. Protože je velice reaktivní, mohl by buňky snadno poškodit. Ty se proto brání enzymem katalázou, který mění peroxid na neškodné látky – kyslík a vodu.

Kataláza je mimořádně výkonný enzym. Jediná jeho molekula dokáže každou sekundu rozložit miliony molekul peroxidu vodíku! Katalázu najdeme v naprosté většině organismů včetně rostlin. A některé rostliny jí mají opravdu hodně.

   

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

   

Aktivita katalázy ve třech rostlinných vzorcích. Foto Jan Kolář.