Auxinové herbicidy: vývoj herbicidů se změněnou účinností nebo pozměněnou druhovou selektivitou

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
TA ČR
Registrační číslo: 
TA01011802
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Skůpa
Interní řešitel: 
řešitel