Biostimulátory a induktory rezistence biologického původu u obilovin a olejnin

Začátek: 
01.01.2007
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
QH72117
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Burketová
Interní řešitel: 
spoluřešitel