Časopis Biologia Plantarum oslavil 60 let

   

Ústav experimentální botaniky AV ČR vydává už od roku 1959 vědecký časopis Biologia Plantarum. Šedesát let jeho existence jsme si připomněli 5. listopadu 2019.

   

Náš ústav je vydavatelem dvou mezinárodních odborných časopisů. Photosynthetica se specializuje na fotosyntézu, zatímco Biologia Plantarum publikuje práce ze všech odvětví experimentální biologie rostlin.

   

V době, kdy druhý jmenovaný časopis vznikl, byl svět rozdělen „železnou oponou“ na východní komunistický a západní demokratický blok. Českoslovenští vědci měli značně omezené možnosti, jak komunikovat se západními kolegy a vzájemně sdílet nové poznatky.

Rostlinní biologové – v čele s legendou oboru profesorem Bohumilem Němcem – proto přišli se zajímavým nápadem. Rozhodli se prosadit vznik časopisu, který by byl vydáván v Československu, ale byl by distribuován mezinárodně a mohli by v něm publikovat odborníci z celého světa.

   

Vědci se svou iniciativou nakonec uspěli a v roce 1959 tak vznikla Biologia Plantarum. Během let se pochopitelně vyvíjela – reagovala na domácí politické a ekonomické změny i na světový vývoj v oblasti vědeckých periodik. Díky píli a obětavosti redakce, kterou vždy tvořili pracovníci našeho ústavu, ale zdárně přetrvala až do dneška.

Od začátku roku 2019 vychází Biologia Plantarum výhradně elektronicky, a to jako open access. Publikované články jsou tedy zdarma přístupné každému. Časopis je financován z poplatků za jejich zveřejnění, které hradí autoři.

   

Pátého listopadu 2019 se v našem ústavu sešli zaměstnanci redakce, členové redakční rady a spolupracovníci časopisu, aby společně oslavili 60 let od jeho založení.

O historii, současnosti i dalších perspektivách Biologia Plantarum na setkání promluvili ředitel ústavu doktor Martin Vágner a šéfredaktorka doktorka Jana Pospíšilová.

   

Přejeme časopisu, aby úspěšně zvládl přechod na online publikování v režimu open access a byl tu s námi ještě další desítky let!

   

Doktorka Jana Pospíšilová, nynější šéfredaktorka časopisu.

   

Ředitel ústavu doktor Martin Vágner (vlevo) se zástupcem ředitele doktorem Janem Martincem.

   

   

* * *

   

Text a foto: Jan Kolář