Cell wall contributes to the stability of plasma membrane microdomain organization of Arabidopsis thaliana FLOTILLIN2 and HYPERSENSITIVE INDUCED REACTION1 proteins

Daněk M., Angelini J., Malínská K., Andrejch J., Amlerová Z., Kocourková D., Brouzdová J., Valentová O., Martinec J., Petrášek J.
PLANT JOURNAL : , 2019

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Michal Daněk, Daniela Kocourková, Kateřina Malínská, Jan Martinec, Jan Petrášek