Cena děkana pro buněčného biologa Juraje Sekereše

   

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pravidelně uděluje ceny nejlepším fakultním absolventům a vědcům. Jedním z oceněných za rok 2018 je i Juraj Sekereš z naší Laboratoře buněčné biologie.

   

Ceny děkana PřF UK se každoročně udělují ve třech kategoriích: absolventům magisterského a doktorského studia za nejlepší závěrečné práce a mladým vědcům do 35 let. Slavnostní předávání probíhá v Karolinu během předvánočního koncertu fakulty.

Děkan profesor Jiří Zima takto ocenil 11. prosince 2018 celkem třináct studentů, absolventů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty. Jednu z cen za nejlepší doktorskou práci získal doktor Juraj Sekereš, který pracuje v Laboratoři buněčné biologie našeho ústavu.

   

Juraj Sekereš absolvoval doktorské studium rostlinné anatomie a fyziologie na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK. Na podzim 2018 zde úspěšně obhájil mimořádně kvalitní dizertaci.

Zkoumal v ní funkce a vnitrobuněčnou lokalizaci různých forem proteinu EXO70, který je klíčovou složkou bílkovinného komplexu zvaného exocyst.

U živočichů, hub i rostlin se exocyst významně podílí na řízení buněčné polarity. Tedy zjednodušeně řečeno na tom, aby se každá buňka správně „orientovala v prostoru“ a přizpůsobila tomu své životní pochody, například směr růstu.

   

Profesor Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, při předávání Cen děkana za rok 2018. Foto Petr Jan Juračka.

   

Exocyst spojuje vnitrobuněčné váčky, které obsahují stavební či jiné látky, s plazmatickou membránou na povrchu buňky. Díky tomu může regulovat transportní pochody, jež jsou velmi důležité pro buněčnou polaritu.

Doktor Sekereš ve spolupráci se svými kolegy podrobně zmapoval, kde jsou v rostlinných buňkách lokalizovány jednotlivé formy proteinu EXO70, jak interagují s plazmatickou membránou a jaké mají biologické funkce.

Výzkum přinesl řadu zajímavých objevů. V pylové láčce tabáku se například dvě formy EXO70 vážou do rozdílných oblastí plazmatické membrány, které se liší chemickým složením lipidů. Jiná forma je zase důležitá pro obranu rostlinných buněk proti houbovým chorobám.

   

Juraj Sekereš publikoval během doktorského studia sedm článků v renomovaných mezinárodních časopisech. A rukopisy dalších tří prací na své otištění čekají.

Gratulujeme tedy mladému vědci k Ceně děkana PřF UK a přejeme, ať mu stejný tvůrčí elán vydrží i do budoucna!

   

Část týmu z Laboratoře buněčné biologie na doktorské promoci v Karolinu. Druhý zprava Juraj Sekereš, uprostřed školitel jeho dizertační práce a vedoucí laboratoře doktor Martin Potocký.