Centrum cílených terapeutik

Začátek: 
01.04.2005
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
1M0505
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Karel J. Angelis
Interní řešitel: 
řešitel