Characterization of pollen-expressed bZIP protein interactions and the role of ATbZIP18 in the male gametophyte

Gibalová A., Steinbachová L., Hafidh S., Bláhová V., Gadiou Z., Michailidis C., Műller K., Pleskot R., Dupľáková N., Honys D.
PLANT REPRODUCTION 30(1): 1-17, 2017

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI: 10.1007/s00497-016-0295-5
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Roman Pleskot