Charakterizace vybraných příslušníků nových skupin rostlinných forminů - třídy II a třídy III.

Začátek: 
01.01.2010
Konec: 
31.12.2013
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
305/10/0433
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Viktor Žárský
Interní řešitel: 
spoluřešitel