Cílené metabolické profilování rostlinných růstových regulátorů

Začátek: 
01.01.2013
Konec: 
31.12.2015
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LK21306
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Ondřej Novák
Interní řešitel: 
řešitel