Co drží buňku pohromadě?

buňky huseníčku, snímek z konfokálního mikroskopu26. května 2010: Rostlinná buňka je vystavena různým mechanickým tlakům a napětím. Naši vědci teď odhalili dvě „spojky“, které pomáhají těmto zátěžím vzdorovat. Což je pro buňku životně důležité.

Rostlinná buňka je v podobné situaci jako nahuštěný míč, na který si někdo právě sedl. Na její povrch tlačí zevnitř voda (podobně jako vzduch v míči) a zároveň také okolní buňky. Objem vody navíc kolísá, jako když míč střídavě nafukujete a vyfukujete. A to jsme vám přiblížili jen některé síly, které na buňku působí! Je malým zázrakem přírody, že se její součásti vůbec udrží pohromadě.

Velkou zásluhu na tom zřejmě mají dva nově popsané mechanizmy, které propojují povrch buňky s její vnitřní „kostrou“ – sítí bílkovinných vláken zvanou cytoskelet. Na obou objevech se významně podílel tým vědců z našeho ústavu a Univerzity Karlovy, který vede doktor Viktor Žárský. Podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě.

Foto: Buňky z listu oblíbené pokusné rostliny, huseníčku rolního. Vlevo: zeleně je označena bílkovina, která funguje jako molekulární spojka mezi cytoskeletem a membránou na povrchu buňky. Vpravo: červeně je označena jedna složka cytoskeletu (tzv. mikrotubuly). Snímky Matyáš Fendrych.