Construction of BAC DNA libraries specific for chromosome 4AL, and positional cloning of gene for adult plant resistance to powdery mildew in wheat

Začátek: 
01.01.2008
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
521/08/1629
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Miroslav Valárik
Interní řešitel: 
řešitel