The Czech Plant Nucleus Workshop 2021

   

V polovině září se v Olomouci setkají vědci a studenti zabývající se dědičnou informací rostlin. Akce The Czech Plant Nucleus Workshop 2021, která se uskuteční 14. a 15. září 2021 v Pevnosti poznání Univerzity Palackého, se zaměří na sdílení nejnovějších vědeckých poznatků. Registrovat se můžete do 24. července 2021.

   

Jde o první workshop v České republice, který propojí odborníky zaměřené na studium buněčného jádra a chromozomů. Na dvoudenním setkání budou mít jedinečnou příležitost pro navázání kontaktů a spoluprací.

 „Na workshopu se budeme věnovat problematice dědičné informace rostlin, která představuje řídící centrum buňky. Budeme například řešit, jak toto centrum dokáže zapnout a vypnout tisíce genů nebo to, jak pozná, že bylo poškozeno a dokáže samo sebe za pochodu opravit,“ říká jeden z organizátorů Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Jak olomoucký biolog připomíná, tyto znalosti nejsou klíčové jenom pro hlubší poznání světa rostlin a pro další výzkum. V budoucnu mohou také hrát zásadní roli ve šlechtění odolnějších plodin s novými vlastnostmi.

   

   

Workshop pořádá skupina vědců z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Biologického centra AV ČR, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

Zájemci o tuto akci z řad odborných pracovníků a studentů se mohou registrovat do 24. července 2021 na olomouc.ueb.cas.cz/en/cpnw2021, kde najdete i další podrobné informace.