Doktorka Jana Opatrná slaví životní jubileum

   

V průběhu let působila v Ústavu experimentální botaniky řada vědeckých osobností, které se staly klasiky ve svém oboru studia rostlin. Není to tak dlouho, co široká vědecká obec vzpomínala na vynikajícího rostlinného anatoma profesora Karla Beneše. Bylo by ale chybou nepřipomenout také jeho první žačku a zároveň kolegyni doktorku Janu Opatrnou, třeba u příležitosti jejích kulatých narozenin.

   

Pracovala v ÚEB řadu let, společně s Karlem vzdorovali problémům technickým i jiným a prošlapávali cestu dalším experimentátorům. Jana potom přešla do týmu docenta Jana Krekuleho, kde se studovalo kvetení. K narozeninám by asi měla dostat kytici merlíku červeného, protože jen málo lidí zná tuhle rostlinu tak dobře jako ona. Anatomie a morfologie vzrostných vrcholů, orgánové korelace, působení růstových látek ve vývoji, kvetení na stonkových segmentech a mnoho dalších témat bylo pro Janu pořád málo.

Začala proto se studiem kvetení v in vitro kulturách a postupně se zaměřila i na kultivace dalších rostlin. Problematice množení, regenerace či ozdravování různých plodin, zejména bramboru, se pak věnovala během svého působení ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni.

   

Po deseti letech se Jana vrátila zpět do našeho ústavu – a navíc s novou problematikou. S vervou se pustila do studia analýzy obrazu. Ve spolupráci s firmou LIM i s kolegy matematiky dokázala vypracovat základní postupy pro hodnocení obrazů různých typů rostlinných objektů, nabízela spolupráci na řešení konkrétních úkolů a vytvořila řadu metodik dobře využitelných v rostlinné biologii. A taky přednášela na seminářích o využití obrazové analýzy a věnovala se studentům…

Když přestala chodit do laboratoře, zůstalo tu prázdno, ačkoliv se pořád čas od času potkáváme. Ovšem Jana má další úžasný program. Její čtyři vnučky (a od nedávna i jedna pravnučka) si na svou babi určitě nemohou stěžovat.

   

   

Je možné si projít publikace a zprávy, které zahrnují výsledky práce doktorky Jany Opatrné, a přesvědčit se tak o tom, že šíře jejího vědeckého záběru je úctyhodná. Ale my, kteří jsme společně s ní pracovali, dávno víme, jak je zvídavá, pracovitá, cílevědomá i kurážná. Nikdy neříká, že něco nejde – vždycky hledá, jak to udělat, aby se věci pohnuly a vyřešily. Taky si vzpomeneme na dlouhé, pečlivě vypracované seznamy „úkolů pro dnešní den“, které plní, odškrtává a pravidelně doplňuje.

I proto se jí daří a dařilo zvládat nejen úkoly v zaměstnání, ale taky početnou rodinu a zahradu a chalupu a přednášky a zajít si na pěknou muziku nebo na výstavu a všecko ostatní. Při tom jí zbývá čas pro lidi, má pro ně pochopení i pomocnou ruku, když je potřeba. Krásné a šikovné ruce jsou totiž pro Janu typické. Umí nejen dokonalé anatomické řezy různých rostlinných částí, ale umí taky namasírovat bolavý krk, když je zle, a v neposlední řadě umí ten nejlepší tažený štrůdl, jaký si kdo může představit.

   

Paní doktorka Jana Opatrná má teď narozeniny. To je dobrá příležitost jí popřát zdraví a hodně sil do dalších let, a především poděkovat. Za roky, kdy jsme společně pracovali, i za spoustu pozitivní energie, kterou nám předávala a předává.

Janinko, všechno dobré přejeme a těšíme se na další setkávání.

   

Zuzana Vondráková a všichni kamarádi a kolegové z Ústavu experimentální botaniky AV ČR