Dozorčí rada Ústavu experimentální botaniky

Předseda:

  • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.  , člen Akademické rady AV ČR, tel. +420 221 403 481

Místopředseda:

  • dr. Ondřej Novák. Ph.D.  , tel +420 585 634 853

Členové:

  • prof. RNDr. Jana Albrechtová, PhD.  , tel +420 221 951 959
  • ing. Petr Hejl   , tel +420 222 361 418
  • Ing. Jan Škoda  , tel. +420 325 873 705

Tajemnice dozorčí rady:

  • Ing. Alena Trávníčková  , tel +420 225 106 472

Hlavní dokumenty:

Jednací řád Dozorčí rady (15. října 2007)