Efektivní využití energetických rostlin pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí

Začátek: 
01.03.2008
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
2B08058
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Vaněk
Interní řešitel: 
řešitel