Effect of inhibition of phenylalanine ammonia-lyase activity on growth of alfalfa cell suspension culture: Alteration in mitotic index, ethylene production, and content of phenolics, cytokinins and polyamines

Cvikrová M., Binarová P., Eder J., Vágner M., Hrubcová M., Zon J., Macháčková I.
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 107: 329-337, 1999

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Milena Cvikrová, Martin Vágner