Fotoinhibice a oxidativní stres v průběhu aklimatizace in vitro pěstovaných rostlin

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2009
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
522/07/1991
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jana Pospíšilová
Interní řešitel: 
řešitel