Genome interactions in interspecific hybrids xFestulolium

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P501/11/0504
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
David Kopecky
Interní řešitel: 
řešitel