Hunters or gardeners? Probing plant-microbe interactions in rootless carnivorous Utricularia from a transcriptomic perspective

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P504/11/0783
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
spoluřešitel