Identifikace genů účastnících se fotoperiodické indukce kvetení u rodu Chenopodium a studium jejich exprese

Začátek: 
01.01.2005
Konec: 
31.12.2007
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
522/05/0300
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
řešitel