Inactivation of cytokinin-type phytohormones via N- and O-glucosylation – phylogeny and significance in evolution of hormonal homeostatic mechanisms

Začátek: 
01.01.2016
Konec: 
31.12.2018
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
16-14649S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Václav Motyka
Interní řešitel: 
řešitel