IT podpora

O počítačové síti ASUCH
Služby VS
Počítače v ÚEB jsou do sítě připojeny zpravidla prostřednictvím sítě ASUCH (Areál SUCHdol),
která zajištuje jejich spojení se světovou sítí www a poskytuje základní ochranu uživatelských
počítačů před proniknutím škodlivých kódů zvnějšku.
Navíc umožňuje přihlášeným uživatelům využívat další datové služby:
- přístup k instalačním souborům v adresáři, který je potřeba namapovat: \\ds.asuch.cas.cz\Instalace
- přístup k datovému prostoru 100 GB pro každého uživatele, pro bezpečné ukládaní dat, adresář P:\  
Pravidla používání výpočetní techniky  (ke stažení ve formátu .doc)
Ke službám sítě ASUCH lze přistupovat i z počítačů mimo tuto síť.
Návod k nastavení VPN najdete zde. Postup nastavení přístupu k datům najdete zde.
K zaměstnanecké poštovní schránce (adresa ve tvaru jmeno @ ueb.cas.cz) lze přistupovat pomocí
webového prohlížeče ze stránky https://mail.asuch.cas.cz 
Podrobnosti najdete zde: http://navody.asuch.cas.cz/doku.php/adresa_postovniho_serveru_a_podporovane_protokoly.
Změna uživatelského hesla
Před vlastní změnou hesla, je vhodné ukončit všechny běžící programy a po změně hesla se odhlásit od sítě,
nebo restartovat počítač.
Z počítače přihlášeného k doméně ASUCH ve Windows XP a vyšších verzích můžete změnit heslo po stisknutí
kombinace kláves Ctrl-Alt-Delete a volbou příslušné možnosti.
Pokud není uživatel přihlášen do domény ASUCH, může provést změnu hesla z webového prohlížeče, nejsnáze
pomocí webového rozhraní elektronické pošty (na adrese https://mail.asuch.cas.cz).
Po přihlášení klikněte v pravém horním rohu na ikonku ozubeného kolečka  (Nastavení) a vyberte v seznamu Změnit heslo. Dále postupujte dle průvodce změnou hesla.
Intranet
Ovládání internet-intranetového systému - BĚŽNÝ UŽIVATEL (formát PDF)
Ovládání internet-intranetového systému - EDITOR SKUPINY (formát PDF)
Popis nástrojů WYSIWYG editoru (FCKeditor)

Eduroam
Projekt IP mobility a roamingu umožňující uživatelům přihlašovat se pomocí svého síťového účtu obvyklým jménem
a heslem) v dosahu bezdrátového připojení všech účastníků tohoto projektu. Projekt byl vytvořen v Evropě,
ale v současnosti jsou učastníky i instituce z jiných částí světa (Severní Ameriky, Japonska, Austálie,
viz aktuální přehled). Další podrobnosti jsou uvedeny zde.
Na této adrese je mapa ČR a aktuální seznam všech aktivních účastníků projektu v ČR.
Postup nastavení přístupu k síti Eduroam pro počítače vybavené kartou pro bezdrátové připojení najdete na http://navody.asuch.cas.cz/doku.php/bezdratova_sit_-_wifi
Produktové klíče
Intalace programů, které jou dostupné na základě multilicencí, provádějí pracovníci skupny IT.
SW od Microsoftu i program AVG může podle licenčního ujednání používat každý zaměstnanec nejen na
všech služebních počítačích, ale v jedné kopii i doma.
Podrobnější informace najdete po přihlášení na intranetu.
Antivirová ochrana
V síti ASUCH nelze používat počítač bez antivirové ochrany. Kromě licencovaného AVG
(k instalaci z \\ds.asuch.cas.cz\instalace\ v Aplikace\AVG) lze jako alternativu
doporučit nekomerční bezplatnou verzi programu Avast případně NOD32.
Ceníky SW
Některé programy lze nakupovat za zvýhodněné ceny (z programu vzdělávání nebo množstevních slev AV ČR)
u firmy D&COMM. Pro informace se můžete obrátit na pracovníky IT v ÚEB, nebo přímo na prodejní specialistku
firmy, paní Kateřinu Šiplovou <siplova@dcomm.cz>, tel: +420 233 373 855.