Jablka odrůd z ÚEB obsadila stupně vítězů v rozsáhlé degustaci

   

Jablka odrůd vyšlechtěných našimi odborníky získala všechny tři „medailové“ pozice ve velkém odborném hodnocení, které se konalo v květnu 2024. Pomyslné zlato si odnesla nová odrůda Orange Crisp®.

   

Součástí našeho ústavu je Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám, která sídlí ve Střížovicích nedaleko Turnova. Jak říká už její název, šlechtitelé zde vytvářejí nové odrůdy jabloně odolné proti některým vážným chorobám. Dlouhodobě se zaměřují na strupovitost a padlí jabloňové a v poslední době také na bakteriální spálu růžovitých.

Rezistentní odrůdy jsou pro komerční pěstitele výhodné, protože vyžadují podstatně méně postřiků proti původcům chorob. To snižuje ovocnářům výrobní náklady a zároveň redukuje zátěž životního prostředí. Tyto jabloně lze pěstovat i zcela bez chemického ošetření, tedy v režimu ekologického zemědělství.

   

Degustace v Holovousích se letos zúčastnilo 37 pozvaných hodnotitelů.

   

Aby se však rezistentní odrůdy prosadily na světovém trhu, musí vynikat i v jiných parametrech. Pro spotřebitele jsou pochopitelně rozhodující vlastnosti samotných plodů: chuť, vzhled, konzistence dužniny a další.

Důležitá je také skladovatelnost. Zjednodušeně řečeno, sklizená jablka si musí zachovat svou kvalitu co nejdéle, abychom si je mohli v obchodě koupit od podzimu až do jara, nebo ideálně až do další sklizně.

   

Vlastnosti plodů posuzují šlechtitelé a pěstitelé na odborných degustacích neboli organoleptických hodnoceních. Jedno z nich pravidelně pořádá ve druhé polovině května Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. Letošní degustace proběhla 22. května 2024 a zahrnovala 39 vzorků jablek, které hodnotilo 37 pozvaných, ryze odborných účastníků.

   

První tři místa v degustaci konané v květnu 2024 obsadily odrůdy z našeho ústavu. Zvítězila Orange Crisp®,…

   

Odrůdy vyšlechtěné v našem ústavu si vedly výborně – Orange Crisp®, ÚEB 5130/1 a Lyra obsadily první tři místa. V první desítce se ještě umístily Sirius a Rozela.

„Orange Crisp® a Lyra byly uvedeny na trh v posledních letech. Výsledek hodnocení podpoří odrůdové koncepty a pomůže našim licenčním partnerům při propagaci. ÚEB 5130/1 je perspektivní novošlechtění, které se teď nachází ve fázi testování u vybraných obchodních partnerů. Rozela je naše již tradiční odrůda; přestože je raně zimní, podařilo se ji osm měsíců uskladnit v reprezentativní kvalitě,“ komentuje vedoucí našich šlechtitelů Radek Černý.

   

… následovaná na druhém místě novošlechtěním ÚEB 5130/1,…

   

Většina hodnocených plodů byla od sklizně skladována technologií ULO (Ultra Low Oxygen), kdy se jablka uchovávají při nízké teplotě a v řízené atmosféře se sníženým obsahem kyslíku a zvýšeným obsahem CO2, aby se zpomalilo posklizňové zrání.

ULO je dnes standardním způsobem skladování jablek. Na střížovické stanici byly chladicí boxy s touto technologií instalovány při rozsáhlé modernizaci v roce 2017.

   

Ze vzorků skladovaných v běžné chladírně bez ULO se na degustaci nejlépe umístila naše odrůda Sirius, což je potěšující výsledek – stejně jako 11. místo ÚEB 4857/1, které je nejlépe umístěným novošlechtěním jabloně se sloupcovitým typem růstu, určeným pro pěstování především v domácích zahradách.

Podařilo se tak vyvrátit všeobecný mýtus, že jablka sloupcovitých odrůd nelze dlouhodobě skladovat z důvodu jejich horší kvality oproti standardním odrůdám s rozvětveným typem růstu.

   

… a třetí příčku získala Lyra.

   

„Výborná hodnocení odrůd z naší stanice jsou výsledkem kombinace několika faktorů: propracovaného šlechtitelského a selekčního procesu, vysokého potenciálu uplatnitelnosti vybraných odrůd, pěstitelské a skladovací technologie uzpůsobené jednotlivým odrůdám a pečlivé práce našeho týmu,“ říká Radek Černý.