Koexistence nativních a inokulovaných arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech hostitelských rostlin

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
526/09/0838
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
spoluřešitel