Komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje UEB

Komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Odkazy na ESI Fondy:
        Dotace EU
        Peníze pro Prahu