Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Jiří Malbeck
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
E-mail: 
malbeckatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 407, +420 225 106 421

Laboratoř hmotnostní spektrometrie – servisní pracoviště

Laboratoř vznikla v roce 2007 oddělením z větší skupiny, kde předtím působila jako analytická jednotka. Od počátku byla ustanovena jako servisní pracoviště pro speciální instrumentální analýzy a vývoj nových analytických metod. Hlavním úkolem laboratoře bylo poskytovat tyto služby ostatním výzkumným skupinám v domovské instituci jakož i spolupracovat s ostatními výzkumnými ústavy a vysokými školami. V současné době poskytujeme analytický servis i ostatním subjektům v ČR i v zahraničí.

Přístrojové vybavení

Základ instrumentálního vybavení laboratoře spočívá ve dvou LC-MS systémech, jednom GC-MS systému a jednom HPLC přístroji se sběračem frakcí.

LC-MS systém typu iontová past

Hmotnostní spektrometr:
LCQ
Interface:
ESI, APCI
Kapalinový chromatograf:
Rheos 2000, kvaternární gradient
Autosampler:
CTC HTS Pal, chlazený zásobník vzorků
Optický detektor:
DAD 6000
Kolonový termostat:
Csi 6200c

Sestava tandemového hmotnostního spektrometru typu iontová past (IT) s vysokoúčinným kapalinovým chromatografem, autosamplerem s chlazeným zásobníkem vzorků a alternativním optickým detektorem s diodovým polem. Optický detektor je kompatibilní i s druhým LC-MS systémem. Hmotnostní spektrometr pracuje s jednotkovým rozlišením a umožňuje provádět opakované následné fragmentace (MRM)

LC-MS systém typu trojitý kvadrupól

Hmotnostní spektrometr:
TSQ Quantum Ultra AM
Interface:
ESI, APCI, APPI
Kapalinový chromatograf:
2x Rheos 2000, kvaternární gradient
Autosampler:
CTC HTS Pal, chlazený zásobník vzorků
Kolonový termostat:
Delta Chrom

Sestava tandemového hmotnostního spektrometru typu trojitý kvadrupól (QqQ) s dvojitým kvaternárním vysokoúčinným kapalinovým chromatografem a autosamplerem s chlazeným zásobníkem vzorků. Může být propojen i s optickým detektorem předchozího systému.

Trojitý kvadrupól poskytuje MS/MS spektra a podle nastavení může sledovat prekursory zvoleného fragmentu, neutrální ztrátu apod. Díky hyperbolickému průřezu tyčí kvadrupólu umožňuje tento spektrometr hmotnostní analýzy s vysokým rozlišením (H-SRM) a současně i stanovení molekulové hmotnosti iontů s přesností 2 ppm. Tato přesnost pomáhá určit sumární vzorec neznámých látek.

GC-MS systém typu iontová past

Hmotnostní spektrometr: Polaris Q
Ionizace: EI, CI+, CI-
Plynový chromatograf: Trace GC, SSL/PTV,
Autosampler: CTC Combi Pal, Head Space, SPDE

Sestava tandemového hmotnostního spektrometru typu iontová past (IT) s dvoukanálovým plynovým chromatografem s digitálním řízením průtoku nosného plynu a dvěma nástřikovými porty (SSL a PTV). Hmotnostní spektrometr je vybaven elektronovou (EI) i chemickou (CI+, CI-) ionizací a umožňuje až pětinásobnou opakovanou fragmentaci. Díky variabilnímu programovatelnému autosampleru je možno analyzovat kapalné i plynné vzorky.

Sestava HPLC Agilent 1200 a sběrače frakcí

Pumpa: kvaternární gradient
Autosampler: proměnný objem nástřiku, chlazení
Kolonový termostat: dvoukolonový, přepínač kolon
Detektory: UV, fluorescenční
Sběrač frakcí Gilson FC 203B

Sestava vysokoúčinného kapalinového chromatografu umožňuje kromě klasických HPLC analýz s UV nebo fluorescenční detekcí i sběr jednotlivých frakcí na základě daných parametrů (čas, výskyt píku, atd.). Frakce mohou být použity pro další analýzu (např. hmotnostní spektrometrii).

Další laboratorní zařízení k přípravě vzorků pro analýzu

  • Mikrováhy Mettler Toledo XP26
  • Analytické váhy Sartorius H110
  • Rotační vakuový koncentrátor Christ RVC
  • Rotační vakuová odparka Büchi
  • Vakuové zařízení pro SPE kolonky
  • Zařízení pro ultračistou vodu Millipore RiOs 5 / Milli-Q Synthesis A10

Nabízíme

Analytický servis:

Kvantitativní stanovení specifických organických látek z rostlinného i jiného materiálu vlastními vyvinutými metodami.

Příklad stanovovaných analytů:

Cytokininy, auxiny, gibereliny, polyaminy, fenolové kyseliny, ACC atd.

Zákaznické analýzy:

Vypracování metody dle požadavků zadávajícího a provedení analýzy jeho vzorků.

Určení neznámých látek:

Na základě stanovení „přesné“ hmotnosti iontů, izotopového profilu, fragmentačních spekter a dalších údajů je možné s jistou pravděpodobností určit neznámou látku.

Pracovníci: 

vedoucí skupiny

odborný pracovník

Výzkumné projekty: 
Publikace: 
Počet publikací: 67

2021

2020

2019

2018

2017