Laboratoř přenosu signálů

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Jan Martinec
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
martinecatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 416

Laboratoř přenosu signálů se zabývá signálními systémy rostlinných buněk, zvláště fosfolipidovým signálním systémem.
Detailně se laboratoř zabývá signálními enzymy fosfolipasou D a fosfolipasou C. Fyziologická úloha fosfolipas je studována zejména v souvislosti s biotickými a abiotickými stresy a dále v souvislosti s působením rostlinných hormonů. Laboratoř má velmi úzkou spolupráci s laboratoří prof. Olgy Valentové z VŠCHT v Praze a s Laboratoří patofyziologie rostlin z ÚEB AVČR (Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.).

Pracovníci: 

ředitel
vedoucí skupiny

odborný pracovník

doktorand

Výzkumné projekty: 
Publikace: 
Počet publikací: 44

2021

2020

2019

2018