Lepší brambůrky díky enzymu

Vlevo smažené lupínky z neupravených brambor, vpravo z brambor s přidaným genem, který urychluje odbourávání cukrů. 17. dubna 2009: Máte raději bramborové lupínky světlé, nebo tmavé? Výrobci zjistili, že většina zákazníků dává přednost světlejším. Ovšem jako naschvál brambory při smažení obvykle tmavnou. Jeden z našich biologů zkouší problém vyřešit pomocí metod genového inženýrství.

Po sklizni se ve skladovaných bramborách postupně hromadí takzvané redukující cukry. Právě tyto látky způsobují tmavnutí lupínků během smažení. Lze je z hlíz odstranit například vypráním horkou vodou. To je ovšem energeticky náročné, a tedy drahé. Potravinářské firmy proto hledají levnější řešení.

Zajímavou možnost nabízí genové inženýrství. Vědci zkusili přidat do genetické informace bramboru gen pro jistý enzym, který hraje důležitou roli při odbourávání cukrů. Aktivita enzymu by měla urychlit rozklad redukujících cukrů – jejich odstraňování před smažením by pak už nebylo nutné. S tímto nápadem přišli jako první výzkumníci v Holandsku. Jenže jimi vytvořené brambory špatně rostly a měly nízký výnos.

Podstatně větší úspěch zaznamenal doktor Oldřich Navrátil z našeho ústavu. Klíčové bylo, že na rozdíl od Holanďanů zajistil, aby byl příslušný gen aktivní jen v hlízách – ne v celé rostlině. Také vybral enzym, který dobře funguje i za nízkých teplot, při nichž se brambory uchovávají, a nevadí mu ani kyselé pH, typické pro buňky ve skladovaných hlízách. Obsah redukujících cukrů se podařilo snížit a lupínky z upravených rostlin jsou viditelně světlejší.

Budou se jednou tyto brambory pěstovat na polích? Výrobci populární slané pochoutky by to zřejmě uvítali. Nejdříve však bude muset proběhnout dlouhý a podrobný schvalovací proces. Ten je povinný pro všechny geneticky pozměněné rostliny, aby bylo zaručeno, že nepředstavují riziko pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.

Foto: Smažené lupínky z brambor jedné české odrůdy. Vlevo z neupravené rostliny, vpravo z rostliny s přidaným genem. Snímek Ing. Josef Vacek, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod.