Levitující plasty

   

Biologové často potřebují izolovat různé vnitrobuněčné struktury, třeba jádra. Jednou možností je dělení podle hustoty. Jeho princip si můžete snadno vyzkoušet s cukernými roztoky a kousky plastů.

   

Pokud chtějí vědci oddělit z buněk některé jejich složky – například buněčná jádra, chloroplasty nebo membránové váčky –, mohou využít rozdílů v jejich hustotě.

Představte si to jako obdobu úkolu pro Popelku. Kdyby měla přebrat směs dřevěných a skleněných korálků, stačilo by je hodit do vody. Skleněné korálky by klesly ke dnu, zatímco dřevěné by plavaly na hladině. Sklo má totiž vyšší hustotu než voda a dřevo naopak nižší.

   

Vědci ovšem místo vody používají roztoky cukru nebo jiných látek. Místo zemské gravitace, kdy se předměty pohybují vlastní vahou, také využívají mnohem silnější odstředivou sílu v přístrojích zvaných centrifugy.

Centrifugu asi ve škole nemáte, v našem pokusu se tedy spolehneme na gravitaci. A součásti buněk nahradíme malými kousky různých plastů.

   

Vhodné pro: starší školní děti (s intenzivnější asistencí dospělých i mladší školní děti)

Obtížnost: střední

Náklady: nízké, odhadem do 100 Kč

   

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

   

Kádinka s kousky plastů, které se vznášejí v různých výškách. Jak toho dosáhnout, se dozvíte v našem návodu. Foto Jan Kolář.