The long-term effect of zinc soil contamination on selected free amino acids playing an important role in plant adaptation to stress and senescence

Pavlíková D., Zemanová V., Procházková D., Pavlík M., Száková J., Wilhelmová N.
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 100: 166-170, 2014

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Milan Pavlík, Naďa Wilhelmová