Natural Taste-Sour Substances

Lapčík O., Wimmer Z., Opletal L., Moravcová J., Čopíková J., Drašar P.
CHEMICKÉ LISTY 109: 488-491, 2015

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Zdeněk Wimmer