Odborová organizace

V ÚEB AV ČR pracuje odborová organizace zřízená dle Zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů (a jeho novelizace dle Zákona 33 sbírky sb.011-08). WEB

Název: Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu.
Základní organizace Ústavu experimentální botaniky, AV ČR v.v.i.,
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
IČ: 03740439

Předsedou Odborové organizace v ÚEB je RNDr. Josef Holík.

Cílem práce odborové organizace je působit jako prostředník mezi zaměstnanci
a zaměstnavatelem a zjednodušit tak vnitroústavní komunikaci.

Vztah zaměstnavatele a zaměstnanců je upraven Kolektivní smlouvou.
Plné znění je pro přihlášené uživatele dostupné na intranetu v odkazu Odbory.

-------------------

Užitečné odkazy