Odborová organizace

V ÚEB AV ČR pracuje odborová organizace zřízená dle Zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů (a jeho novelizace dle Zákona 33 sbírky sb.011-08). WEB

Název: Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu. Základní organizace.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, 160 00 Praha 6, Na Karlovce 1a,
org. číslo 38–0004–3106.

Předsedou Odborové organizace v ÚEB je RNDr. Ivan Babůrek, CSc.

Cílem práce odborové organizace je působit jako prostředník mezi zaměstnanci
a zaměstnavatelem a zjednodušit tak vnitroústavní komunikaci.

Vztah zaměstnavatele a zaměstnanců je upraven Kolektivní smlouvou.
Plné znění je pro přihlášené uživatele dostupné na intranetu v odkazu Odbory.

-------------------

Užitečné odkazy