Olomoucké pracoviště rozšiřuje spolupráci se šlechtiteli

   

Tým našich vědců se stal součástí Biotechnologického národního centra kompetence pro genotypování rostlin. To má za úkol propojit výzkum v oboru rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami.

Cílem je podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství, s přesahem do potravinářského a pivovarnicko-sladařského odvětví.

Nové centrum, zřízené díky programu Technologické agentury České republiky (TAČR), je jediným národním centrem kompetence v biologických vědách. Kromě našeho Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB) zahrnuje sedm dalších výzkumných ústavů a čtyři komerční firmy. Celý projekt koordinuje společnost Zemědělský výzkum Troubsko.

   

V Olomouci působí Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB, které je partnerem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Zdejší vědci si byli už dlouho vědomi problémů s přenosem výsledků výzkumu do praxe. V rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 proto roku 2017 iniciovali vznik Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum.

Zájem o služby tohoto pracoviště je enormní. Potvrdilo se, že při vhodně nastavených podmínkách mohou vědci a šlechtitelé velmi efektivně spolupracovat. Aplikační laboratoř ale musela doposud hospodařit s omezenými finančními prostředky z Akademie věd ČR.

   

   

Díky finanční podpoře TAČR se situace mění. Podle profesora Jaroslava Doležela, vedoucího olomouckého pracoviště ÚEB, teď bude možné spolupráci se šlechtiteli významně rozšířit:

„Je to první projekt tohoto typu v České republice a my jsme velmi rádi, že se na něm můžeme podílet. Některé metody umíme nejlépe na světě a mne těší, že můžeme šlechtitelům nabídnout naše know-how a propojit vědu s praxí tak, jak je dnes běžné v mnoha zemích západní Evropy.“

„Velké šlechtitelské firmy ve Francii, Německu, USA či Anglii mají vlastní laboratoře zaměřené na metody molekulární biologie a genomiky. V České republice je situace jiná a pro většinu firem je zřízení takových laboratoří mimo jejich finanční možnosti. Bez nových metod by ale časem nebyli čeští šlechtitelé schopni konkurovat zahraničí.“

   

Dotace TAČR činí pro všechna zúčastněná pracoviště 56 milionů korun na pilotní dvouleté období. Po této fázi se předpokládá prodloužení o další tři roky. Hlavním řešitelem centra je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., jenž uvedl:

„Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se do projektu zapojili. Díky nim se podařilo propojit většinu významných pracovišť v České republice a vytvořit atraktivní nabídku pro čtyři společnosti zapojené do řešitelského týmu. Jsem rád, že společně můžeme přinést odvětví českého zemědělství nové progresivní postupy i metody, a tím přispět k jeho udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

   

Text: Radoslava Kvasničková, úpravy Jan Kolář

Foto: Mirek Bednařík