Ondřej Novák podruhé mezi nejcitovanějšími vědci světa

   

Firma Clarivate Analytics zveřejnila každoroční seznam nejčastěji citovaných badatelů. Docent Ondřej Novák, náš expert na analýzu rostlinných hormonů, se v něm po loňské premiéře umístil již podruhé.

   

Clarivate Analytics se zabývá měřením vědecké výkonnosti a poradenstvím v oboru inovací. Mimo jiné provozuje globální databázi odborných publikací Web of Science, kterou používají prakticky všichni vědci od bakalářských studentů po profesory.

Společnost každoročně vytváří databázi Highly Cited Researchers – seznam badatelů, jejichž články a další publikace jsou nejčastěji citovány jinými vědci. Citovanost je poměrně dobrým ukazatelem kvality publikace a jejího přínosu pro daný vědní obor.

   

Seznam Highly Cited Researchers za rok 2019 zahrnuje zhruba 6 200 jmen. Zjednodušeně řečeno jde o badatele, kteří ve svém oboru představují 1 % nejvíce citovaných autorů.

Do tohoto prestižního „klubu“ se letos dostalo dvanáct vědců pracujících v České republice. Patří k nim také docent Ondřej Novák z naší olomoucké Laboratoře růstových regulátorů. Ten se v Highly Cited Researchers poprvé umístil v roce 2018 a letos tedy svůj úspěch zopakoval.

   

Publikační aktivita docenta Nováka je úctyhodná. Od roku 2004 do listopadu 2019 byl autorem nebo spoluautorem 326 odborných prací, které už jiní vědci citovali celkem 6 979×.

Pro Žurnál Online vydávaný Univerzitou Palackého v Olomouci uvedl: „Fakt, že již podruhé patřím do skupiny vysoce citovaných vědců, přijímám s obrovskou pokorou. Děkuji všem kolegům z laboratoře růstových regulátorů i dalším spolupracovníkům ze zahraničí, bez jejichž zapojení bych nemohl být součástí tohoto prestižního žebříčku.“

   

Docent Ondřej Novák na konferenci o rostlinných hormonech, která se konala v červenci 2018 v Praze. Foto Jan Kolář.

   

Ondřej Novák je světově uznávaným odborníkem na analytickou chemii rostlinných hormonů. Se svým týmem úspěšně vyvíjí metody, které dokážou v miniaturních vzorcích rostlinného pletiva měřit koncentrace desítek hormonů a jim příbuzných sloučenin. Stanovení je navíc rychlé, přesné a velmi citlivé.

O jedné vysoce pokročilé metodě z jeho laboratoře, schopné stanovit až 101 látek ve vzorcích o hmotnosti pouhých 20 miligramů, jsme na našem webu psali v říjnu 2018.

   

Rostlinné hormony kontrolují řadu fyziologických pochodů – od formování nových listů a kořenů po obranu proti býložravému hmyzu. Mají také velký praktický význam. Ovlivňují totiž výnosy plodin i jejich odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, chorobám nebo škůdcům.

Rychlé, spolehlivé a efektivní postupy pro stanovení rostlinných hormonů – takové, jaké vyvíjí docent Novák – se proto uplatňují v mnoha výzkumných projektech. Na analýzách těchto látek v nejrůznějších rostlinách spolupracuje olomoucký tým s desítkami vědců z České republiky i z dalších zemí.

   

Ondřej Novák vede Oddělení metabolomiky v Laboratoři růstových regulátorů. Ta je společným pracovištěm našeho ústavu a Univerzity Palackého. Zároveň je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

   

Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), nejoblíbenější „pokusný králík“ dnešních rostlinných biologů. Hojně se používá i při studiu rostlinných hormonů. Foto Ota Blahoušek.