Pyrazolo[4,3-D]pyrimidines, processes for their preparation and methods for therapy

Patent č.: 
EP1348707
Patentováno v: 
EU/EPO
Autoři: 
Moravcová D, Havlíček L, Kryštof V, Lenobel R, Strnad M
Majitel patentu: 
ÚEB AV ČR, UPOL
Datum přihlášky patentu: 
25.08.2010
Rok registrace: 
2010