Substituted [1,2,3]triazolo[4,5-D]pyrimidines as CDK inhibitors

Patent č.: 
US7816350
Patentováno v: 
USA/USPTO
Autoři: 
Fuksová K, Havlíček L, Kryštof V, Lenobel R, Strnad M
Majitel patentu: 
ÚEB AV ČR, UPOL
Datum přihlášky patentu: 
19.10.2010
Rok registrace: 
2010