Photosynthesis in transgenic pssu-ipt tobacco plants as affected by water stress.

Synková H., Pospíšilová J., Valcke R.
Photosynthesis: from Light to Biosphere. 4: 565-568, 1994

Klíčová slova: transgenic plants, cytokinins, Nicotiana tabacum, water stress, photosynthtic rate,
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová