Physiological, biochemical, molecular and phylogenic characterization of metabolic pathways and mechanisms of cytokinin down-regulation in plants

Začátek: 
01.03.2019
Konec: 
31.12.2021
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
19-12262S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Václav Motyka
Interní řešitel: 
řešitel