Pracovní pozice v oblasti organické chemie s využitím radioaktivních izotopů

   

Popis činnosti

Jedná se o práci v Izotopové laboratoři Ústavu experimentální botaniky, AV ČR.
Stěžejní částí práce je syntéza přírodních látek (např. rostlinných hormonů) a jejich
prekurzorů vhodných k radioaktivnímu značení především tritiem. Součástí práce je i
izolace a charakterizace látek za použití HPLC, NMR a MS. Pro práci s radioizotopy
bude uchazeč zaučen.

   

Nabízíme

• nadstandardní finanční ohodnocení
• flexibilní pracovní doba a 30 dnů dovolené
• velice zajímavá a jedinečná práce s radioizotopy
• práce v malém kolektivu 5 - 7 lidí

   

Základní požadavky

• titul Mgr., Ing., nebo Ph.D. z anorganické nebo organické chemie
• výzkumné zkušenosti v oblasti syntetické chemie
• zkušenosti s charakterizací sloučenin, především pomocí NMR, MS a HPLC
• zkušenosti z oblasti organické syntézy
• výhodou jsou publikace po ukončení Ph.D. studia

   

V případě zájmu zašlete svůj životopis a kontaktujte Dr. Nislera
Výběr bude učiněn po osobních pohovorech kandidátů

   

Kontakt:

Mgr. Jaroslav Nisler, Ph.D.
Izotopová laboratoř,
Ústav experimentální botaniky, AV ČR.
Email: Jaroslav.nisler@gmail.com; Tel.: +420 608 122 530
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/izotopova-laborator