Prestižní titul pro doktorku Vaňkovou

   

Radomíra Vaňková, naše přední odbornice na výzkum rostlinných hormonů, získala titul doktor věd (zkráceně DSc.). Významným badatelským osobnostem jej od roku 2003 uděluje Akademie věd ČR.

   

Dvacátého třetího září 2020 se konal slavnostní ceremoniál, na němž převzalo diplomy devět nových doktorů věd – sedm mužů a dvě ženy. Reprezentovali nejrůznější vědní disciplíny od fyziky po dějiny umění.

„Je to potvrzení skutečnosti, že ve svém oboru jsou nezpochybnitelnými vědeckými osobnostmi, že přinesli nové objevy, originální výsledky a nejen to – že jsou schopni vytvářet ze svých poznatků nové koncepce a zakládat školy,“ řekla ve svém projevu předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

   

Radomíra Vaňková pracuje v našem ústavu v Laboratoři hormonálních regulací u rostlin. Od roku 2018 je také koordinátorkou velkého vědeckého projektu Centrum experimentální biologie rostlin.

Specializuje se na objasňování role fytohormonů v reakci rostlin na nejrůznější stresy – od sucha po napadení patogeny. Tento výzkum je důležitý mimo jiné pro zlepšování odolnosti plodin, zejména při jejich adaptaci na změny klimatu.

   

Podmínkou pro získání titulu DSc. je vypracování a obhajoba doktorské práce. Radomíra Vaňková úspěšně obhájila dizertaci nazvanou Úloha cytokininů při odezvě na abiotické a biotické stresy.

„Udělení tohoto titulu si velmi vážím. Považuji je za ocenění své vědecké práce v oblasti působení hormonů při odpovědi rostlin na nepříznivé podmínky prostředí,“ říká.

   

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně dalších zajímavých objevů!

   

Doktorka Vaňková během slavnostního předávání diplomů. Foto Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.

   

Noví doktoři a doktorky věd společně s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou (čtvrtá zleva). Foto Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.