Přijďte za našimi vědci na Floru Olomouc

   

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin se představí na výstavě Flora Olomouc. Návštěvníci se tak budou moci například poprvé seznámit s jedinečným vědeckým pracovištěm pro české šlechtitele.

   

Odborníci z Centra, které je jednou z olomouckých laboratoří Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, mají na mezinárodní výstavě Flora Olomouc svůj stánek.

Prezentují v něm především nově vzniklou Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum – unikátní pracoviště, jaké nemá v České republice obdoby. V hlavním pavilonu A připravili pro návštěvníky atraktivní podívanou, například rostliny, které vznikly namnožením buněk, speciálně vyšlechtěné trávy nebo staré odrůdy obilí.

   

Podle koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost profesora Jaroslava Doležela si na své přijdou odborníci i laici: „Je to vynikající příležitost potkat se s veřejností a ukázat, co u nás v laboratoři děláme a k čemu může být náš výzkum dobrý. Na výstavišti máme také příležitost navázat další spolupráci se šlechtiteli a pěstiteli. Tomu se v poslední době věnujeme velmi intenzivně právě v naší aplikační laboratoři, která je prvním a jediným pracovištěm svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je, aby se výsledky vědeckých výzkumů dostaly co nejrychleji do praxe.“

Olomoucké pracoviště ÚEB patří ke světově uznávaným špičkovým laboratořím. Podle doktora Jana Šafáře je pro vědce největší odměnou, když má jeho výzkum praktický efekt: „Naší největší motivací je přijít na to, jak věci fungují. I vědci ale žijí v běžném životě a vidí, že by měli společnosti něčím prospět. Pokud se podaří využít nějakou metodiku v praxi, je to pro nás velká radost a obrovský pocit zadostiučinění.“

   

Pokusné rostliny pšenice pěstované v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin. Foto: Jan Kolář. 

   

Návštěvníci ve stánku uvidí, že pro vědce není problém vypěstovat rostlinu pouze z buněk. Jde o biotechnologické postupy z osmdesátých let 20. století, které se dnes dají využít k tomu, aby odborníci mohli pomocí nástrojů genového inženýrství přispět k vyšlechtění lepších a výnosnějších rostlin. Vystaveny jsou všechny fáze tohoto procesu – od tkáňových kultur, v nichž jsou rostlinné buňky separovány od sebe, přes fázi, ve které už vytvářejí části pletiv, až ke vzniku celé rostliny včetně kořenů, stonku a listů.

Kromě toho se mohou návštěvníci seznámit s travami, které mají mimořádné vlastnosti a poradí si se změnami klimatu. Kříženci kostřavy s jílkem umí odolávat vnějším vlivům, jako mrazu či suchu, a navíc mají jedinečné nutriční vlastnosti, takže se skvěle hodí pro chov skotu.

   

Chybět nebude ani kolekce různých druhů obilí, protože právě obiloviny jsou jedním ze základních směrů výzkumu olomoucké laboratoře, jež se zabývá studiem dědičné informace. Ve stánku budou vystaveny různé druhy současné pšenice i jejích předchůdců, ale také ukázky zrn různých velikostí a barev – například obilky pšenice jednozrnky, dvouzrnky, moderních kultivarů či pšenice s modrým nebo červeným zrnem. Právě netypická barva zrn by se časem dala využít k tomu, abychom měli k dispozici zdravější obiloviny obsahující látky s protirakovinnými účinky.

Vědci připravili rovněž ukázku houbové infekce obilí padlím, kterou si zájemci mohou prohlédnout mnohonásobně zvětšenou pod binokulární lupou.

   

Stánek Ústavu experimentální botaniky najdete v hlavním pavilonu A od čtvrtka 17. srpna do neděle 20. srpna 2017. Otevřen je vždy od 9 do 18 hodin.

   

Text: Radka Kvasničková, úpravy Jan Kolář